لیست مشاورین کودک و نوجوان مرکز بهارنکو

مشاور خود را انتخاب کنید ...
  • همه
  • مشاور بالینی کودک و نوجوان
  • مشاور تربیتی کودک و نوجوان

خانم سیده الهام موسوی

سیده الهام موسوی تحصیلات: ارشد روانشناسی عمومی حیطه تخصصی: مشاوره کودک، مسائل تربیتی کودک و نوجوان، درمان اختلال دیکته سایر

خانم سپیده صالحی

سپیده صالحی تحصیلات: ارشد روانشناسی عمومی حیطه تخصصی:  مسائل تربیتی کودک و نوجوان،اختلالات یادگیری (زیر 10 سال) سایر مشاوریننوبت گیری

آقای دکتر میلاد جمیلی

میلاد جمیلی تحصیلات: دکتری فلسفه تعلیم و تربیت حیطه تخصصی: راهنمای تحصیلی و تربیت فرزند ، راهنمای مطالعه و برنامه

خانم اعظم نمازی

اعظم نمازی تحصیلات: ارشد روانشناسی تربیتی حیطه تخصصی: مشاوره کودک، مسائل تربیتی کودک و نوجوان سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین Search

خانم مرجان رحمانی

مرجان رحمانی تحصیلات: ارشد بالینی کودک و نوجوان حیطه تخصصی:  مسائل تربیتی کودک و نوجوان ،درمان اضطراب و افسردگی کودک