لیست مشاورین مرکز بهارنکو

مشاور خود را انتخاب کنید ...
 • همه
 • راهنماها
 • راهنمای اقتصادی
 • راهنمای تحصیلی
 • مشاور بالینی کودک و نوجوان
 • مشاور پیش از ازدواج
 • مشاور جنسی
 • مشاور درمانگر بالینی
 • مشاور مهارت های زندگی
 • مشاور مهارتهای ارتباطی
 • مشاور نوجوان
 • مشاوره کودک و نوجوان
 • مشاورین

آقای سید محمدباقر جعفری

سید محمد باقر جعفری تحصیلات: ارشد مشاوره خانواده حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، آموزش مهارت ها، حل تعارضات، خیانت روزهای حضور: شنبه نوع

آقای دکتر مجتبی پناهی

مجتبی پناهی تحصیلات: دکترای اقتصاد حیطه تخصصی: اقتصاد خانواده ، اقتصاد کسب و کار روزهای حضور: سه شنبه نوع مشاوره:

آقای سید محمدصادق امامی

سید محمدصادق امامی تحصیلات: ارشد روانشناسی عمومی حیطه تخصصی: زوج،پیش از ازدواج،خانواده روزهای حضور:  چهارشنبه نوع مشاوره: حضوری سایر مشاوریننوبت

خانم مرضیه حسن زاده

مرضیه حسن زاده تحصیلات: ارشد روانشناسی تربیتی حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، آموزش مهارت ها،حل تعارضات فردی و خانواده همسر، طلاق

خانم خدیجه متحد

خدیجه متحد تحصیلات: حوزوی حیطه تخصصی:   اعتقادی روزهای حضور:   پنجشنبه نوع مشاوره:   حضوری سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین

آقای ابراهیم زارع عمادی

ابراهیم زارع عمادی تحصیلات :  تحصیلات حوزوی حیطه تخصصی:   مشاوره زوج،پیش از ازدواج،خانواده روزهای حضور:  پنجشنبه نوع مشاوره:  

خانم آمنه حیدری

آمنه حیدری تحصیلات:   ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی حیطه تخصصی:   ازدواج، آموزش مهارتهای ارتباطی سالهای اول ازدواج روزهای حضور:

آقای محسن نژاد داراب

محسن نژاد داراب تحصیلات:   ارشد روانشناسی عمومی حیطه تخصصی:  درمان افسردگی،وسواس و اضطراب روزهای حضور:   سه شنبه نوع مشاوره:  

آقای دکتر نصیر داستان

نصیر داستان تحصیلات:   دکترای مشاوره خانواده حیطه تخصصی:   تعارضات زناشویی، مهارت های ارتباطی زوجین، سکس تراپی روزهای حضور:

خانم زینب تمیمی نژاد

زینب تمیمی نژاد تحصیلات:   ارشد  روانشناسی بالینی حیطه تخصصی:   اضطراب ، افسردگی ، وسواس روزهای حضور:   شنبه

خانم پریسا درویش

خانم پریسا درویش |  ارشد مشاوره خانواده   | سابقه کار : -تخصص : حوزه سکس تراپیسایر مشاوریننوبت گیری آنلاین

خانم دکتر فریده انصافداران

خانم دکتر فریده انصافداران |  دکترای روانشناسی   | سابقه کار : -تخصص : بالینیسایر مشاوریننوبت گیری آنلاین جستجو جستجوی نام

خانم مرضیه ذوالفقاری

خانم مرضیه ذوالفقاری |  ارشد روانشناسی عمومی   | سابقه کار : -تخصص : حوزه زوج حوزه ازدواجسایر مشاوریننوبت گیری

آقای شاپور فاطمی

آقای شاپور فاطمی |  کارشناس حقوق   | سابقه کار : تخصص : مشاوره حقوقیسایر مشاوریننوبت گیری آنلاین جستجو جستجوی نام

خانم پریا روزی طلب

خانم پریا روزی طلب |  ارشد روانشناسی عمومی   | سابقه کار : -تخصص : حوزه ازدواجسایر مشاوریننوبت گیری آنلاین

خانم مرجان رحمانی

خانم مرجان رحمانی |  ارشد بالینی کودک و نوجوان  | سابقه کار : 12 سالتخصص : بالینی کودک و نوجوانسایر

آقای حمیدرضا شعبانی

آقای حمیدرضا شعبانی |  ارشد مشاوره خانواده   | سابقه کار : 15 سالتخصص : حوزه زوج حوزه ازدواجسایر مشاوریننوبت

آقای حجت اله شایقی فرد

آقای حجت اله شایقی فرد |  دکترای مشاوره خانواده | سابقه کار : تخصص : مشاوره خانوادهسایر مشاوریننوبت گیری آنلاین

خانم سپیده صالحی

خانم سپیده صالحی |  ارشد روانشناسی عمومی   | سابقه کار : 4 سالتخصص : حوزه کودک و نوجوانسایر مشاوریننوبت

آقای عبدالکریم حقیقی

آقای عبدالکریم حقیقی |  ارشد حقوق جزا | سابقه کار : تخصص : مشاوره محقوقیسایر مشاوریننوبت گیری آنلاین جستجو جستجوی

خانم دکتر ملیحه ربانی

خانم دکتر ملیحه ربانی |   دکترای روانشناسی سلامت   | سابقه کار : 8 سالتخصص : حوزه بالینیسایر مشاوریننوبت گیری

آقای دکتر مصطفی طوبایی

آقای دکتر مصطفی طوبایی |  دکترای روانشناسی بالینی   | سابقه کار : تخصص : . بالینی سکس تراپی .سایر

خانم سیده ساجده شیخ الاسلام

سیده ساجده شیخ الاسلام تحصیلات: ارشد روانشناسی بالینی حیطه تخصصی: اضطراب،افسردگی،وسواس روزهای حضور: شنبه نوع مشاوره: حضوری سایر مشاوریننوبت گیری

آقای دکتر بابک اسلام زاده

بابک اسلام زاده تحصیلات: دکترای مشاوره خانواده حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، تعارضات زوجین، فرزندپروری، تربیت جنسی، مهارت های ارتباطی زوجین،

آقای داریوش فانی

داریوش فانی تحصیلات: ارشد روانشناسی تربیتی حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، مشکلات سال اول زندگی مشترک روزهای حضور: یکشنبه ، چهارشنبه

خانم سیده الهام موسوی

سیده الهام موسوی تحصیلات: ارشد روانشناسی عمومی حیطه تخصصی: مشاوره کودک روزهای حضور: چهارشنبه ، پنجشنبه نوع مشاوره: حضوری سایر

آقای اسماعیل زهره ای

اسماعیل زهره ای تحصیلات: دکترای مشاوره خانواده حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، آموزش مهارت ها،حل تعارضات  فردی و خانواده همسر روزهای

خانم سحر قشقایی

سحر قشقایی تحصیلات: ارشد روانشناسی بالینی حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، آموزش مهارت های ارتباطی، حل تعارضات روزهای حضور: یکشنبه ،

خانم نجمه دوکوهکی

نجمه دوکوهکی تحصیلات: ارشد روانشناسی صنعتی ، سازمانی حیطه تخصصی: مشاوره پیش از ازدواج روزهای حضور: چهارشنبه صبح نوع مشاوره:

آقای نصراله آرایش

نصراله آرایش تحصیلات: ارشد روانشناسی عمومی حیطه تخصصی: ازدواج ،آموزش مهارت ها،حل تعارضات،خیانت، طلاق، شکست عاطفی روزهای حضور: پنجشنبه نوع

خانم مرضیه نادری

مرضیه نادری تحصیلات: ارشد روانشناسی عمومی حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، مهارت های ارتباطی، حل تعارضات،  خیانت روزهای حضور: دوشنبه  ،

خانم اعظم نمازی

اعظم نمازی تحصیلات: ارشد روانشناسی تربیتی حیطه تخصصی: مشاوره کودک روزهای حضور: شنبه نوع مشاوره: حضوری سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین

آقای علی قلی ابراهیمی

علی قلی ابراهیمی تحصیلات: ارشد روانشناسی تربیتی حیطه تخصصی: مشاوره تحصیلی متوسطه،هدایت تحصیلی، مسایل انگیزشی تحصیلی، برنامه ریزی درسی روزهای

خانم مریم تابنده

مریم تابنده تحصیلات: ارشد روانشناسی تربیتی حیطه تخصصی: مشاوره نوجوان دختر 13 سال به بالا ب،ارتباط با والدین-دوست،جنس مخالف روزهای

آقای علی میری

علی میری تحصیلات: ارشد روانشناسی بالینی حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، رفع شبهات اعتقادی فرق و ادیان روزهای حضور: چهارشنبه نوع

خانم فاطمه بیتا

فاطمه بیتا تحصیلات: ارشد روانشناسی بالینی حیطه تخصصی:   استرس، اضطراب، افسردگی، سوگ حل نشده ( خانم ) روزهای حضور:

خانم دکتر مریم چشمه علایی

مریم چشمه علایی تحصیلات: دکترای روانشناسی عمومی حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، آموزش مهارت ها،حل تعارضات،خیانت، طلاق، طرحواره درمانگر روزهای حضور:

آقای دکتر میلاد جمیلی

میلاد جمیلی تحصیلات: دکترای فلسفه تعلیم و تربیت حیطه تخصصی: راهنمای تحصیلی و تربیت فرزند،راهنمای مطالعه و برنامه ریزی درسی،تربیت

آقای خداخواست جاوید

خداخواست جاوید تحصیلات: ارشد مشاوره خانواده حیطه تخصصی: اختلالات بالینی نوجوان ( 10-20 ) ، اعتیاد روزهای حضور: یکشنبه نوع

آقای دکتر علی اکبر کریمی

علی اکبر کریمی تحصیلات: دکترای ادیان و مذاهب حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، رفع شبهات اعتقادی فرق و ادیان روزهای حضور:

خانم دکتر ماریه دهقان منشادی

ماریه دهقان منشادی تحصیلات: دکتری حیطه تخصصی:  زوج،بالینی،مهارت های زندگی روزهای حضور: یکشنبه نوع مشاوره:   حضوری سایر مشاوریننوبت گیری