حل مشکلاتی که بین یک زوج (زن و مرد) بوجود می آید از قبیل تعارض، خیانت، دخالت خانواده همسر و …