لیست مشاورین مرکز بهارنکو

مشاور خود را انتخاب کنید ...

دسته‌ها

 • همه
 • راهنماها
 • راهنمای اعتقادی
 • راهنمای اقتصادی
 • راهنمای تحصیلی
 • راهنمای حقوقی
 • زوج و خانواده درمانی
 • مشاور بالینی کودک و نوجوان
 • مشاور تربیتی کودک و نوجوان
 • مشاور درمانگر بالینی
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • مشاوره جنسی
 • مشاوره کودک و نوجوان
 • مشاورین
 • مهارت فردی

خانم آمنه حیدری

آمنه حیدری تحصیلات:   ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی حیطه تخصصی:   ازدواج، آموزش مهارتهای ارتباطی سالهای اول ازدواج سایر مشاوریننوبت

آقای حجت اله شایقی فرد

حجت اله شایقی فرد تحصیلات: دکتری مشاوره خانواده حیطه تخصصی: زوج،پیش از ازدواج،مهارت ها سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین Search دکتر

خانم پریسا درویش

پریسا درویش تحصیلات: دکتری مشاوره خانواده حیطه تخصصی:   سکس تراپی در تمامی حیطه ها سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین Search

خانم سیده ساجده شیخ الاسلام

سیده ساجده شیخ الاسلام تحصیلات: ارشد روانشناسی بالینی حیطه تخصصی: درمان اضطراب و افسردگی سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین Search خانم

خانم مرضیه ذوالفقاری

مرضیه ذوالفقاری تحصیلات: ارشد روانشناسی عمومی حیطه تخصصی:   مشاوره ازدواج، آموزش مهارت ها،حل تعارضات سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین Search

خانم سیده الهام موسوی

سیده الهام موسوی تحصیلات: ارشد روانشناسی عمومی حیطه تخصصی: مشاوره کودک، مسائل تربیتی کودک و نوجوان، درمان اختلال دیکته سایر

خانم پریا روزی طلب

پریا روزی طلب تحصیلات: ارشد روانشناسی عمومی حیطه تخصصی:   مشاوره ازدواج سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین Search خانم پریا روزی

خانم اعظم نمازی

اعظم نمازی تحصیلات: ارشد روانشناسی تربیتی حیطه تخصصی: مشاوره کودک، مسائل تربیتی کودک و نوجوان سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین Search

آقای حمیدرضا شعبانی

حمیدرضا شعبانی تحصیلات: ارشد مشاوره خانواده حیطه تخصصی:   مشاوره ازدواج، آموزش مهارت ها،حل تعارضات، تفاوت روانی زن و مرد

آقای علی میری

علی میری تحصیلات: ارشد روانشناسی بالینی حیطه تخصصی: مشاوره وسواس ، افسردگی ، اضطراب و مشاوره پیش از ازدواج سایر

خانم سپیده صالحی

سپیده صالحی تحصیلات: ارشد روانشناسی عمومی حیطه تخصصی:  مسائل تربیتی کودک و نوجوان،اختلالات یادگیری (زیر 10 سال) سایر مشاوریننوبت گیری

آقای دکتر میلاد جمیلی

میلاد جمیلی تحصیلات: دکتری فلسفه تعلیم و تربیت حیطه تخصصی: راهنمای تحصیلی و تربیت فرزند ، راهنمای مطالعه و برنامه

آقای دکتر مصطفی طوبایی

مصطفی طوبایی تحصیلات: دکتری روانشناسی بالینی حیطه تخصصی:   افسردگی، اضطراب، وسواس، ptsd، سکس تراپی، اختلالات جنسی ( واژینیسموس، دیر

آقای سید محمدصادق امامی

سید محمدصادق امامی تحصیلات: ارشد روانشناسی عمومی حیطه تخصصی: زوج،پیش از ازدواج،خانواده سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین Search آقای سید محمدصادق

خانم سحر قشقایی

سحر قشقایی تحصیلات: ارشد روانشناسی بالینی حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، آموزش مهارت های ارتباطی، حل تعارضات سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین

خانم غزل پاریزی نژاد

غزل پاریزی نژاد تحصیلات: ارشد مشاوره خانواده حیطه تخصصی:  مشاوره پیش از ازدواج ، خانواده درمانی ، حل تعارضات سایر

خانم مرضیه نادری

مرضیه نادری تحصیلات: ارشد روانشناسی عمومی حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، مهارت های ارتباطی، حل تعارضات،  خیانت سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین

خانم آزاده افسر

آزاده افسر تحصیلات: ارشد مشاوره توانبخشی حیطه تخصصی:   مشاوره پیش از ازدواج و مهارت زندگی فردی و زوجی سایر

خانم دکتر ملیحه ربانی

ملیحه ربانی تحصلات: دکتری روانشناسی سلامت حیطه تخصصی:   درمان سوگ ، افسردگی، اضطراب، اعتیاد سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین Search خانم

آقای دکتر علی اکبر کریمی

علی اکبر کریمی تحصیلات: دکتری ادیان و مذاهب حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، رفع شبهات اعتقادی فرق و ادیان سایر مشاوریننوبت

خانم فائزه عسکری

فائزه عسکری تحصیلات: ارشد مشاوره خانواده حیطه تخصصی: مشاوره پیش از ازدواج سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین Search خانم فائزه عسکری

آقای دکتر بابک اسلام زاده

بابک اسلام زاده تحصیلات: دکتری مشاوره خانواده حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، تعارضات زوجین، فرزندپروری، مهارت های ارتباطی زوجین، حل تعارضات،

آقای دکتر مجتبی پناهی

مجتبی پناهی تحصیلات: دکتری اقتصاد حیطه تخصصی: اقتصاد خانواده ، اقتصاد کسب و کار سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین Search آقای

آقای اسماعیل زهره ای

اسماعیل زهره ای تحصیلات: دکتری مشاوره خانواده حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، آموزش مهارت ها،حل تعارضات  فردی و خانواده همسر سایر

خانم خدیجه متحد

خدیجه متحد تحصیلات: حوزوی حیطه تخصصی:   اعتقادی سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین Search خانم خدیجه متحد درباره من -

آقای نصراله آرایش

نصراله آرایش تحصیلات: ارشد روانشناسی عمومی حیطه تخصصی: ازدواج ،آموزش مهارت ها،حل تعارضات ،طلاق، شکست عاطفی سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین

آقای محسن نژاد داراب

محسن نژاد داراب تحصیلات:   ارشد روانشناسی عمومی حیطه تخصصی:  درمان افسردگی،وسواس و اضطراب سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین Search آقای محسن

آقای علی قلی ابراهیمی

علی قلی ابراهیمی تحصیلات: ارشد روانشناسی تربیتی حیطه تخصصی: مشاوره تحصیلی متوسطه،هدایت تحصیلی، مسایل انگیزشی تحصیلی، برنامه ریزی درسی سایر

خانم زینب تمیمی نژاد

زینب تمیمی نژاد تحصیلات:   ارشد  روانشناسی بالینی حیطه تخصصی:  درمان اضطراب و افسردگی سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین Search خانم

آقای سید محمدباقر جعفری

سید محمد باقر جعفری تحصیلات: ارشد مشاوره خانواده حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، آموزش مهارت ها، حل تعارضات، خیانت سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین

آقای شاپور فاطمی

 شاپور فاطمی تحصیلات:  کارشناس حقوق حیطه تخصصی:   مشاوره حقوقی سایر مشاوریننوبت گیری آنلاین Search آقای شاپور فاطمی درباره من

خانم مرضیه حسن زاده

مرضیه حسن زاده تحصیلات: ارشد روانشناسی تربیتی حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، آموزش مهارت ها،حل تعارضات فردی و خانواده همسر، طلاق

خانم مرجان رحمانی

مرجان رحمانی تحصیلات: ارشد بالینی کودک و نوجوان حیطه تخصصی:  مسائل تربیتی کودک و نوجوان ،درمان اضطراب و افسردگی کودک

.

مراحل دریافت نوبت

 • تماس رایگان با حامی مشاور
 • معرفی تخصص و مشاور مناسب
 • دریافت نوبت از طریق سایت بهارنکو
 • پرداخت و تثبیت نوبت
.

مراحل کنسل کردن نوبت

 • مراجعه به پیامک اعلام نوبت
 • اقدام به کنسل کردن نوبت از طریق لینک مندرج در پیامک
 • حتماً به قوانین کنسلی توجه داشته باشید
.

قوانین کنسلی

 • تا 72 ساعت قبل از نوبت کل هزینه عودت داده می شود
 • تا 48 ساعت قبل ، عودت نصف هزینه
 • از 24 ساعت قبل نوبت هیچ هزینه ای عودت داده نمی شود