علی اکبر کریمی

تحصیلات: دکتری ادیان و مذاهب

حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، رفع شبهات اعتقادی فرق و ادیان

آقای دکتر علی اکبر کریمی

درباره من