علی میری

تحصیلات: ارشد روانشناسی بالینی

حیطه تخصصی: مشاوره وسواس ، افسردگی ، اضطراب و مشاوره پیش از ازدواج

آقای علی میری

درباره من