اسماعیل زهره ای

تحصیلات: دکتری مشاوره خانواده

حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، آموزش مهارت ها،حل تعارضات  فردی و خانواده همسر

آقای دکتر اسماعیل زهره ای

درباره من