غزل پاریزی نژاد

تحصیلات: ارشد مشاوره خانواده

حیطه تخصصی:  مشاوره پیش از ازدواج ، خانواده درمانی ، حل تعارضات

خانم غزل پاریزی نژاد

درباره من