حجت اله شایقی فرد

تحصیلات: دکتری مشاوره خانواده

حیطه تخصصی: زوج،پیش از ازدواج،مهارت ها

دکتر حجت اله شایقی فرد

درباره من