مرجان رحمانی

تحصیلات: ارشد بالینی کودک و نوجوان

حیطه تخصصی:  مسائل تربیتی کودک و نوجوان ،درمان اضطراب و افسردگی کودک و نوجوان و اختلالات حوزه کودک

خانم مرجان رحمانی

درباره من