مرضیه حسن زاده

تحصیلات: ارشد روانشناسی تربیتی

حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، آموزش مهارت ها،حل تعارضات فردی و خانواده همسر، طلاق

خانم مرضیه حسن زاده

درباره من