میلاد جمیلی

تحصیلات: دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

حیطه تخصصی: راهنمای تحصیلی و تربیت فرزند ، راهنمای مطالعه و برنامه ریزی درسی ، تربیت فرزند فقط با حضور والدین

آقای دکتر میلاد جمیلی

درباره من