سید محمد باقر جعفری

تحصیلات: ارشد مشاوره خانواده

حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، آموزش مهارت ها، حل تعارضات، خیانت

آقای سید محمد باقر جعفری

درباره من