نصراله آرایش

تحصیلات: ارشد روانشناسی عمومی

حیطه تخصصی: ازدواج ،آموزش مهارت ها،حل تعارضات ،طلاق، شکست عاطفی

آقای نصراله آرایش

درباره من