سحر قشقایی

تحصیلات: ارشد روانشناسی بالینی

حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، آموزش مهارت های ارتباطی، حل تعارضات

خانم سحر قشقایی

درباره من