زینب تمیمی نژاد

تحصیلات:   ارشد  روانشناسی بالینی

حیطه تخصصی:  درمان اضطراب و افسردگی

خانم زینب تمیمی نژاد

درباره من