کارگاه منِ آگاه تر

فرم ثبت نام کارگاه آنلاین منِ آگاه تر

مرحله 1 از 4

جهت ثبت نام تمامی اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایید و مراحل را تا انتها طی کنید

مشخصات فردیضروری

مانده تا کارگاه

« ورود به سرزمین عجایب »

مانده تا کارگاه

« کمال گرایی»

مانده تا کارگاه

«هندوانه سربسته زندگی ام!»

مانده تا کارگاه

« من پیش از تو!»

آرزو ابراهیمی

دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت در دانشگاه تهران
پژوهشگر تربیت دینی و خداباوری در دوران کودکی

« ورود به سرزمین عجایب و نگرشی نو به تربیت در دوران کودکی »

در این دوره چه مطالبی ارائه می شود :
– وقتی از تربیت حرف میزنیم، اساسا از چه چیزی سخن میگوییم؟
– تربیت کردن دقیقا یعنی چه؟
– کودک کیست و چه ویژگیهایی دارد
-آیا نوع نگاه ما به کودک در روشهای تربیتی مان تاثیرگذار است؟
– چه رویکردی برای تربیت فرزندم مناسبتر است؟

محمدپندآموز

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

از دانشگاه علامه طباطبایی

مدرس دانشگاه، پژوهشگر و مترجم

در عرصۀ علوم رفتاری ؛ تفکر و یادگیری

« کمال گرایی؛ رشد سازنده یا گرفتاری در چرخۀ ویران گر ؟!»

شرکت در این دوره به کسانی پیشنهاد می شود که :
⦁ برای آغاز و انجام کارهامعیارهای سخت گیرانه دارند
⦁ از بی عملی به خاطر توقع بالا رنج می برند.
⦁ درگیر مقایسه های بیش از حد خود با دیگران هستند.
⦁ خود را در نقطه ای می بینند که شایستگی بهتر از آن را دارند.
⦁ فکر می کنند نسبت به فرزندان خودمعیارهای سخت گیرانه دارند.
⦁ نوجوانی که گمان می کنند سخت گیری خانواده و جامعه مانع تلاشی شادکامانه و بهره مندی از توانایی و امکانات خود می شود.
⦁ و …

سمیه نمازی

مدیر مسئول مرکز مشاوره پیش از ازدواج و انتخاب و مسئول همرسان استان فارس
20 سال سابقه مشاوره خانواده تربیتی و ازدواج

فاطمه قدومی زاده

دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه شیراز
مشاور و مدرس دانشگاه

« من پیش از تو!»

مطالبی که در این دوره ارائه می شود :
– آشنایی با مفهوم خودآ گاهی
– خودسنجی
– ضرورت کشف خود پیش از انتخاب همسر
– ماشین رفتار (بر اساس تئوری انتخاب)
– شناخت نیازها، خواستهها و ارزشها
– هدف گذاری مطابق با معنای زندگی خود
– خود مراقبتی و خود تنظیمی